Terminy

29 kwietnia – wysłanie zgłoszenia

29 kwietnia – wysłanie podpisanej karty uczestnika, regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres <Jarosława Dąbrowskiego 73/33 w Warszawie

4 maja – przesłanie przelewu na konto Klubu, wysłanie potwierdzenia przelewu na adres wwn@almukantarat.pl